Big Block Roces

Tamaños:

160 x 80 x 80 cm. / 2.400 Kg. / 1,024 m³

 

80 x 80 x 80 cm. / 1.200 Kg. / 0,512 m³

 

160 x 40 x 80 cm. / 1.200 Kg. / 0,512 m³

 

80 x 40 x 80 cm. / 600 Kg. / 0,256 m³

 

Fuente de hormigón Fontanella

Medidas: 60 x 21 x 112 cm.

Peso: 142 Kg.

Cubo de hormigón

Medidas: 50 x 50 x 50 cm.

Peso: 320 Kg.

Soporte para bicicleta de hormigón

Medidas: 58 x 17 x 32 cm.

Peso: 47 Kg.

 

Botellero de Arlita

Medidas: 37 x 25 x 25 cm.

Peso: 13,6 Kg.

 

Botellero italiano

Medidas: 75 x 21 x 12 cm.

Peso: 22 Kg.

 

Hito de hormigón

Medidas: 71 x 16 x 11 cm.

Peso: 30,26 Kg.