Plaqueta Standard

Medidas: 40 x 20 x 4 cm.

Peso: 6,325 Kg.

Unidades/m²: 12,5

Media Plaqueta Standard

Medidas: 20 x 20 x 4 cm.

Peso: 3,16 Kg.

Unidades/m²: 25

Pieza en «L» Standard

Medidas: 40 x 20 x 20 cm.

Peso: 8,12 Kg.

Unidades/m²: 12,5

Plaqueta Split

Medidas: 40 x 20 x 5 cm.

Peso: 8 Kg.

Unidades/m²: 12,5

Media Plaqueta Split

Medidas: 20 x 20 x 5 cm.

Peso: 4,3 Kg.

Unidades/m²: 25

Plaqueta Split, media altura

Medidas: 40 x 10 x 5 cm.

Peso: 6,25 Kg.

Unidades/m²: 25

Pieza en «L» Split

Medidas: 40 x 20 x 20 cm.

Peso: 11,04 Kg.

Unidades/m²: 12,5

Plaqueta Rudolph

Medidas: 40 x 20 x 5 cm.

Peso: 7,12 Kg.

Unidades/m²: 12,5

Media Plaqueta Rudolph

Medidas: 20 x 20 x 5 cm.

Peso: 3,64 Kg.

Unidades/m²: 25

Plaqueta Rudolph, media altura

Medidas: 40 x 10 x 5 cm.

Peso: 3,55 Kg.

Unidades/m²: 25

Pieza en «L» Rudolph

Medidas: 40 x 20 x 20 cm.

Peso: 10,64 Kg.

Unidades/m²: 12,5